Taktilberöring ( 70 min )

En mjuk omslutande beröring av huden. Den
sker med respekt, omtanke och lyhördhet för
individens integritet och behov

Pris - 1250,00 kr