Hot Stone Massage

En otroligt avslappnande djup massage med varma lava stenar. Med massagerörelserna i
kombination med aromaoljor lyckas man komma längre in i muskeln utan att känna den
smärta en annars djupgående behandling kan medföra.

Massagen främjar harmoni och ett positivt energiflöde, den ger ett meditativt tillstånd och
en känsla av lugn. Stenarna som används är svart, släta bassaltstenar. Massagen ökar blod
och lymfcirkulationen samt stimulerar cellförnyelsen. Den är djupt avslappnande,
stressminskande, renande och ger ny kraft och energi!

Tre alternativ:
 

40:min - 895,00 kr
50:min - 1050,00 kr
70:min - 1250,00 kr